Sales:
+359 879 823 660
Email:
office@tracking.bg
Address: 8, Ivan Drasov Str.
Varna 9000, Bulgaria

Блог

Подготовка на персонала за система за управление на автопарка

Когато една компания избере да приеме система за управление на автопарка си, служителите често се чувстват застрашени, като вярват, че системата е била поръчана, за да ги шпионира.

Обяснете на Вашия екип нуждите на Вашия автопарк, проблемите, с които се сблъсквате и демонстрирайте как една система за управление на автопарк може да помогне на всеки от екипа.

Покажете на Вашия екип как работи системата и как тя може да им помогне да решат своите ежедневни предизвикателства.

Слушайте съчувствено всички възражения, които вашите служители могат да имат.

Разяснете технологията и отговорете на възраженията на Вашите служители, които могат да повдигнат. Обяснете, че използването на система за управление на автопарка не е свързано с липса на доверие, а е свързано с нови технологични възможности, които ще донесат ползи както на компанията, така и на нейния персонал (помощ за решаване на ежедневните предизвикателства пред автопарка, повишаване на ефективността, намаляване на разходите за гориво и поддръжка и т.н.)

Отбележете предимствата, които системата предлага на Вашите шофьори. Това е един от най-добрите аргументи, които да им помогнат да разберат, че не става дума за контрол, а по-скоро ще гарантира тяхната безопасност, ще подобри отчетността на водачите и ще увеличи производителността им чрез по-голяма ефективност.

Ползи от управление на автопарк с помощта на GPS решението ни

Проследяване в реално време

Можете да видите и наблюдавате в реално време поведението на целия автопарк или да съсредоточите вниманието си върху конкретно МПС. Ще получавате информация относно локацията, скоростта, посоката, надморската височина, зареждането на акумулатора, температурата, поведението на водача, горивото, нарушенията и още много други данни съобразно модела на устройството, което е монтирано  в МПС-то и допълнителните опции(температурен датчик, адаптер към CAN-BUS, допълнителен нивомер и др.) към него.

История на движение

Всички справки могат да бъдат съхранени локално на използвания компютър за преглед, редакция, печат, изпращане по поща и т.н. Всички справки могат да се правят за произволно избран период от потребителя- ден, месец, година час, минути.

Наблюдение и промяна на маршрути

Една от най-използваните и важни справки. С нейна помощ можете да визуализирате и проследите историята на движение и престоите с тяхната продължителност заедно с повечето важни параметри на МПС. Освен таблично изминатия от МПС маршрут се визуализира и върху географска карта, чрез клик върху избран ред от справката или върху целия обобщен маршрут.

Проследяване на нарушения

С помощта на тази справка можете да установите всички зададени от Вас нарушения, които МПС-то е извършило. Можете да проследите кога и къде е възникнало събитието, да видите зададените от Вас параметри и параметрите на МПС. Създавайки нарушения Вие можете да определите и за какъв времеви интервал ще важат нарушенията.

Пътен лист

Вие разполагате с няколко вида справки „Пътен лист“, включително и по изискванията на Министерство на транспорта.

Справки и история на движение

Дава възможност за наблюдение на различни следени параметри в графичен вид като например: налично гориво, скорост, напрежение на акумулатор и т.н. Справките Ви позволяват да проверите кога наблюдаван обект е влязъл или излязъл от зададена зона или обект(POI), дали са били посетени или не, както и колко време е прекарал във или извън зоната или обекта.

 

Управление на автопарк. Какво означава и какви са ползите?

Управление на автопарк включва всички фирмени моторни превозни средства, като например автомобили, бусове, камиони, самолети, хеликоптери, кораби, микробуси и камиони, както и железопътни вагони.

Управление на автопарка, може да включва набор от функции, като например финансиране на превозното средство, поддръжка на автомобила, Транспортна телематика – проследяване и диагностика, Възможност за управление, насочване и комуникация с водача, управление на скоростта, възможност за следене на гориво и управление на здравето и безопасността. Управление на автопарк е функция, която позволява на компаниите, които разчитат на транспорт в бизнеса да отстраняват или намаляват рисковете, свързани с инвестициите в транспортни средства, подобряване на ефективността, производителността и намаляване на общите транспортни разходи и разходите за персонала, предоставяне на 100% съответствие с правителственото законодателство (задължение за грижа) и много други.

Тези функции могат да бъдат изпълнявани от всеки вътрешен отдел на фирмата или да бъдат поддържани от фирмата изпълнител на услугата.

Минимизирайте разходите си.
Планирайте по-добре бизнеса си.
Бъдете по-рентабилни.
Обадете се за безплатна консултация.

GPS проследяването НЕ е разход

Почти всички мениджъри, които не са пробвали услугата за GPS проследяване считат, че инвестицията в система за GPS проследяване е разход, който трудно може да се върне под формата на ползи. Ако системата обаче се използва правилно, ползите от нея са видими още в първият месец от нейното използване.

Системата за GPS проследване е инвестиция с един от най-високите проценти на възвръщаемост, що се касае до транспорта и автопарка на една фирма. В зависимост от размера на автопарка, ползата може да бъде усетена под формата на стотици, дори хиляди левове икономия, благодарение на по-добра организация на операциите и ликвидирането на злоупотреби и кражби.

Над 200% месечна вързвръщаемост на инвестицията в GPS проследяваща система, може да бъде постигната със следните действия: оптимизация на маршрутите на автомобилите, намаляване на ненужното време на работа на двигателя на място, налагането на стриктно ограничение на скоростта и увеличаването на броя отхвърлени задачи през работния ден, сериозен контрол върху ползването на автомобила само за служебни цели.

Икономично шофиране на автомобили

Производителите на автомобили обръщат голямо внимание на представянето на техните превозни средства от гледна точка на ефективност при разхода на гориво. Въпреки вложените в автомобилите високи технологии, човешкият фактор остава решаващ, когато става въпрос за икономично шофиране.

При едни същи начални условия, т.е. един и същ маршрут и товар на превозното средство, изразходваното гориво може да варира в зависимост от стила на шофиране на водача.

1. Разход на гориво на празен ход

Тежкотоварните превозни средства, когато работят на празен ход, т.е. когато стоят на едно място с включен двигател, имат среден разход на гориво 2 – 4 литра на час. Желателно е да се изключи двигателя, когато превозното средство не се движи, за да се спести тази ненужна консумация на гориво.

2. Използване на „круиз контрол“

Използването на „круиз контрол“, когато е възможно, допринася значително за поддържане на постоянна скорост и оптимални обороти. Системата следи процента и пробега, изминат с активиран „круиз контрол“, като разграничава каква част е изминат по магистрала и каква част общо. Колкото повече водачът използва „круиз контрол“, толкова повече намалява разходът на гориво.

3. Спазване на оптималните обороти

Когато, не се използват автоматични скорости, поддържането на оборотите на двигателя в зелената зона намалява консумацията на гориво.

Подобряване на стиловете на шофиране

GPS инструментите също могат да проследяват и подобряват маниерите при шофиране, като внезапно спиране, прекомерен престой или ненужно ускорение.

Маниери като тези водят до прекомерен разход на гориво. Според едно проучване лошите маниери при шофиране могат да намалят горивната ефективност с колосалните 45%! Но без GPS инструменти за проследяване вие нямате представа дали губите пари поради лоши маниери на шофиране или не.
С инструментите за GPS проследяване можете да получите информация за стила на шофиране на водача и да помогнете на водачите да придобият по-ефективни техники на шофиране.

Спестете от застраховка

Застраховката е необходим разход за всички автопаркове. Но има начини да намалите застрахователните разходи и да увеличите печалбата си.

Някои доставчици на застрахователни услуги ще предоставят отстъпки за автопаркове, които използват определени видове инструменти за управление на автопарка. Обърнете се към вашия доставчик на застрахователни услуги, за да видите дали това е опция за вас. Или се свържете с нас да ви съдействаме в това.

Контрол на разходите в автопарка чрез намаляване или ограничаване на ползването на служебни автомобили за лични цели

По презумпция служебните автомобили се ползват за служебни цели. При много фирми има официално разрешение леките автомобили да се ползват и за лични ангажименти. Въпросът е дали знаете каква част от времето и какъв е пробегът за лично и служебно ползване. С функционалностите на софтуера ни, лесно можете да следите справките за изминати километри и дали се спазват предварително въведените маршрути или крайни точки.

След като вече имате картината за личните и служебни километри, можете да приложите различен модел за ограничаване, намаляване или спиране ползването на автомобила за лични цели. В много фирми е позволено ползването на автомобила и за лични цели. Мениджърско решение е дали горивото за личните километри ще се заплащат от водача на служебния автомобил или ще са за сметка на фирмата.

Контрол на разходите в автопарка чрез ограничаване на средната и максимална скорост

Скоростта има пряко отношение към разхода на гориво. По тази причина ограничаването на средната скорост до определени граници и намаляване на максималната, ще даде пряк ефект върху намаляването на разхода на гориво.

Каква е средната скорост на автомобилите във вашия автопарк? Без GPS проследяващи устройства в автомобилите, трудно ще отговорите на този въпрос, както и на въпроса: Каква е максималната скорост на всеки автомобил?
В GPS системата ни информацията за максимална скорост за всяко пътуване фигурира в справка Пътен лист. В подобна справка се съдържа и информация за средната скорост на всяко пътуване. След като знаете каква е средната и максимална скорост, можете да вземете съответните административни мерки за тяхното намаляване.

Контрол на разходите в автопарка чрез уплътняване на използването на автомобилите

До каква степен се използват всички автомобили в автопрака и дали работата, която извършват, е равномерно разпределена между тях? Вижте следният отчет, който можете да получите автоматично от GPS система. Той ви дава едно бързо сравнение и отговаря на въпроса колко километра изминава всеки автомобил.

Сравнението по автомобили за изминатите километри през текущия месец и за календарната година дава доста добра представа колко пътува всеки автомобил. Ако имате автомобили чиито капацитет не се уплътнява, ще разберете от справката в нашия софтуер. Имайки информацията за натоварването на автомобилите, можете да направите преценка, дали са ви необходими такъв брой МПС или можете да свършите работа и с по-малко.

Приложение

 
Социални мрежи