Phone:
+359 879 823 660
Email:
office@tracking.bg
Address: 8, Ivan Drasov Str.
Varna 9000, Bulgaria

Блог

GPS проследяването НЕ е разход

Почти всички мениджъри, които не са пробвали услугата за GPS проследяване считат, че инвестицията в система за GPS проследяване е разход, който трудно може да се върне под формата на ползи. Ако системата обаче се използва правилно, ползите от нея са видими още в първият месец от нейното използване.

Системата за GPS проследване е инвестиция с един от най-високите проценти на възвръщаемост, що се касае до транспорта и автопарка на една фирма. В зависимост от размера на автопарка, ползата може да бъде усетена под формата на стотици, дори хиляди левове икономия, благодарение на по-добра организация на операциите и ликвидирането на злоупотреби и кражби.

Над 200% месечна вързвръщаемост на инвестицията в GPS проследяваща система, може да бъде постигната със следните действия: оптимизация на маршрутите на автомобилите, намаляване на ненужното време на работа на двигателя на място, налагането на стриктно ограничение на скоростта и увеличаването на броя отхвърлени задачи през работния ден, сериозен контрол върху ползването на автомобила само за служебни цели.

Икономично шофиране на автомобили

Производителите на автомобили обръщат голямо внимание на представянето на техните превозни средства от гледна точка на ефективност при разхода на гориво. Въпреки вложените в автомобилите високи технологии, човешкият фактор остава решаващ, когато става въпрос за икономично шофиране.

При едни същи начални условия, т.е. един и същ маршрут и товар на превозното средство, изразходваното гориво може да варира в зависимост от стила на шофиране на водача.

1. Разход на гориво на празен ход

Тежкотоварните превозни средства, когато работят на празен ход, т.е. когато стоят на едно място с включен двигател, имат среден разход на гориво 2 – 4 литра на час. Желателно е да се изключи двигателя, когато превозното средство не се движи, за да се спести тази ненужна консумация на гориво.

2. Използване на „круиз контрол“

Използването на „круиз контрол“, когато е възможно, допринася значително за поддържане на постоянна скорост и оптимални обороти. Системата следи процента и пробега, изминат с активиран „круиз контрол“, като разграничава каква част е изминат по магистрала и каква част общо. Колкото повече водачът използва „круиз контрол“, толкова повече намалява разходът на гориво.

3. Спазване на оптималните обороти

Когато, не се използват автоматични скорости, поддържането на оборотите на двигателя в зелената зона намалява консумацията на гориво.

Подобряване на стиловете на шофиране

GPS инструментите също могат да проследяват и подобряват маниерите при шофиране, като внезапно спиране, прекомерен престой или ненужно ускорение.

Маниери като тези водят до прекомерен разход на гориво. Според едно проучване лошите маниери при шофиране могат да намалят горивната ефективност с колосалните 45%! Но без GPS инструменти за проследяване вие нямате представа дали губите пари поради лоши маниери на шофиране или не.
С инструментите за GPS проследяване можете да получите информация за стила на шофиране на водача и да помогнете на водачите да придобият по-ефективни техники на шофиране.

Спестете от застраховка

Застраховката е необходим разход за всички автопаркове. Но има начини да намалите застрахователните разходи и да увеличите печалбата си.

Някои доставчици на застрахователни услуги ще предоставят отстъпки за автопаркове, които използват определени видове инструменти за управление на автопарка. Обърнете се към вашия доставчик на застрахователни услуги, за да видите дали това е опция за вас. Или се свържете с нас да ви съдействаме в това.

Контрол на разходите в автопарка чрез намаляване или ограничаване на ползването на служебни автомобили за лични цели

По презумпция служебните автомобили се ползват за служебни цели. При много фирми има официално разрешение леките автомобили да се ползват и за лични ангажименти. Въпросът е дали знаете каква част от времето и какъв е пробегът за лично и служебно ползване. С функционалностите на софтуера ни, лесно можете да следите справките за изминати километри и дали се спазват предварително въведените маршрути или крайни точки.

След като вече имате картината за личните и служебни километри, можете да приложите различен модел за ограничаване, намаляване или спиране ползването на автомобила за лични цели. В много фирми е позволено ползването на автомобила и за лични цели. Мениджърско решение е дали горивото за личните километри ще се заплащат от водача на служебния автомобил или ще са за сметка на фирмата.

Контрол на разходите в автопарка чрез ограничаване на средната и максимална скорост

Скоростта има пряко отношение към разхода на гориво. По тази причина ограничаването на средната скорост до определени граници и намаляване на максималната, ще даде пряк ефект върху намаляването на разхода на гориво.

Каква е средната скорост на автомобилите във вашия автопарк? Без GPS проследяващи устройства в автомобилите, трудно ще отговорите на този въпрос, както и на въпроса: Каква е максималната скорост на всеки автомобил?
В GPS системата ни информацията за максимална скорост за всяко пътуване фигурира в справка Пътен лист. В подобна справка се съдържа и информация за средната скорост на всяко пътуване. След като знаете каква е средната и максимална скорост, можете да вземете съответните административни мерки за тяхното намаляване.

Контрол на разходите в автопарка чрез уплътняване на използването на автомобилите

До каква степен се използват всички автомобили в автопрака и дали работата, която извършват, е равномерно разпределена между тях? Вижте следният отчет, който можете да получите автоматично от GPS система. Той ви дава едно бързо сравнение и отговаря на въпроса колко километра изминава всеки автомобил.

Сравнението по автомобили за изминатите километри през текущия месец и за календарната година дава доста добра представа колко пътува всеки автомобил. Ако имате автомобили чиито капацитет не се уплътнява, ще разберете от справката в нашия софтуер. Имайки информацията за натоварването на автомобилите, можете да направите преценка, дали са ви необходими такъв брой МПС или можете да свършите работа и с по-малко.

Контролирайте оперативните разходи на Вашия автопарк

Гориво, поддръжка и износване на гумите
Това е най-големият източник на оперативни разходи в автопарка, особено в автопарк с камиони, където средният разход на гориво и на пробег е по-висок, отколкото при по-леки превозни средства.

За да намалите тези разходи, трябва да:
Планирате маршрута на всяко превозно средство по най-добрия начин, за да се намали пробега
Контролирате изпълнението на маршрута, за да сте сигурни, че шофьорът следва Вашия план
Контролирате и анализирате стила на шофиране, за да избегнете лоши навици на шофиране, които могат значително да увеличат разхода на гориво

Контролирате всички действия, свързани с горивото, включително зареждане и разкриване на кражба на гориво.
Ако правилно планирате и изпълните всяко пътуване, ефектът върху разходите за гориво може да бъде значителен.

Потърсете ни за безплатна консултация сега!

Услуги
 
Социални мрежи