Email:
office@tracking.bg

GPS проследяването НЕ е разход

Почти всички мениджъри, които не са пробвали услугата за GPS проследяване считат, че инвестицията в система за GPS проследяване е разход, който трудно може да се върне под формата на ползи. Ако системата обаче се използва правилно, ползите от нея са видими още в първият месец от нейното използване.

Системата за GPS проследване е инвестиция с един от най-високите проценти на възвръщаемост, що се касае до транспорта и автопарка на една фирма. В зависимост от размера на автопарка, ползата може да бъде усетена под формата на стотици, дори хиляди левове икономия, благодарение на по-добра организация на операциите и ликвидирането на злоупотреби и кражби.

Над 200% месечна вързвръщаемост на инвестицията в GPS проследяваща система, може да бъде постигната със следните действия: оптимизация на маршрутите на автомобилите, намаляване на ненужното време на работа на двигателя на място, налагането на стриктно ограничение на скоростта и увеличаването на броя отхвърлени задачи през работния ден, сериозен контрол върху ползването на автомобила само за служебни цели.

Приложение

 
Социални мрежи