Email:
office@tracking.bg

Спестете от застраховка

Застраховката е необходим разход за всички автопаркове. Но има начини да намалите застрахователните разходи и да увеличите печалбата си.

Някои доставчици на застрахователни услуги ще предоставят отстъпки за автопаркове, които използват определени видове инструменти за управление на автопарка. Обърнете се към вашия доставчик на застрахователни услуги, за да видите дали това е опция за вас. Или се свържете с нас да ви съдействаме в това.

Приложение

 
Социални мрежи