Email:
office@tracking.bg

Ползи от управление на автопарк с помощта на GPS решението ни

Проследяване в реално време

Можете да видите и наблюдавате в реално време поведението на целия автопарк или да съсредоточите вниманието си върху конкретно МПС. Ще получавате информация относно локацията, скоростта, посоката, надморската височина, зареждането на акумулатора, температурата, поведението на водача, горивото, нарушенията и още много други данни съобразно модела на устройството, което е монтирано  в МПС-то и допълнителните опции(температурен датчик, адаптер към CAN-BUS, допълнителен нивомер и др.) към него.

История на движение

Всички справки могат да бъдат съхранени локално на използвания компютър за преглед, редакция, печат, изпращане по поща и т.н. Всички справки могат да се правят за произволно избран период от потребителя- ден, месец, година час, минути.

Наблюдение и промяна на маршрути

Една от най-използваните и важни справки. С нейна помощ можете да визуализирате и проследите историята на движение и престоите с тяхната продължителност заедно с повечето важни параметри на МПС. Освен таблично изминатия от МПС маршрут се визуализира и върху географска карта, чрез клик върху избран ред от справката или върху целия обобщен маршрут.

Проследяване на нарушения

С помощта на тази справка можете да установите всички зададени от Вас нарушения, които МПС-то е извършило. Можете да проследите кога и къде е възникнало събитието, да видите зададените от Вас параметри и параметрите на МПС. Създавайки нарушения Вие можете да определите и за какъв времеви интервал ще важат нарушенията.

Пътен лист

Вие разполагате с няколко вида справки „Пътен лист“, включително и по изискванията на Министерство на транспорта.

Справки и история на движение

Дава възможност за наблюдение на различни следени параметри в графичен вид като например: налично гориво, скорост, напрежение на акумулатор и т.н. Справките Ви позволяват да проверите кога наблюдаван обект е влязъл или излязъл от зададена зона или обект(POI), дали са били посетени или не, както и колко време е прекарал във или извън зоната или обекта.

 

Приложение

 
Социални мрежи