Email:
office@tracking.bg

Подобряване на стиловете на шофиране

GPS инструментите също могат да проследяват и подобряват маниерите при шофиране, като внезапно спиране, прекомерен престой или ненужно ускорение.

Маниери като тези водят до прекомерен разход на гориво. Според едно проучване лошите маниери при шофиране могат да намалят горивната ефективност с колосалните 45%! Но без GPS инструменти за проследяване вие нямате представа дали губите пари поради лоши маниери на шофиране или не.
С инструментите за GPS проследяване можете да получите информация за стила на шофиране на водача и да помогнете на водачите да придобият по-ефективни техники на шофиране.

Приложение

 
Социални мрежи