Email:
office@tracking.bg

Подготовка на персонала за система за управление на автопарка

Когато една компания избере да приеме система за управление на автопарка си, служителите често се чувстват застрашени, като вярват, че системата е била поръчана, за да ги шпионира.

Обяснете на Вашия екип нуждите на Вашия автопарк, проблемите, с които се сблъсквате и демонстрирайте как една система за управление на автопарк може да помогне на всеки от екипа.

Покажете на Вашия екип как работи системата и как тя може да им помогне да решат своите ежедневни предизвикателства.

Слушайте съчувствено всички възражения, които вашите служители могат да имат.

Разяснете технологията и отговорете на възраженията на Вашите служители, които могат да повдигнат. Обяснете, че използването на система за управление на автопарка не е свързано с липса на доверие, а е свързано с нови технологични възможности, които ще донесат ползи както на компанията, така и на нейния персонал (помощ за решаване на ежедневните предизвикателства пред автопарка, повишаване на ефективността, намаляване на разходите за гориво и поддръжка и т.н.)

Отбележете предимствата, които системата предлага на Вашите шофьори. Това е един от най-добрите аргументи, които да им помогнат да разберат, че не става дума за контрол, а по-скоро ще гарантира тяхната безопасност, ще подобри отчетността на водачите и ще увеличи производителността им чрез по-голяма ефективност.

Приложение

 
Социални мрежи