Email:
office@tracking.bg

Контрол на разходите в автопарка чрез намаляване или ограничаване на ползването на служебни автомобили за лични цели

По презумпция служебните автомобили се ползват за служебни цели. При много фирми има официално разрешение леките автомобили да се ползват и за лични ангажименти. Въпросът е дали знаете каква част от времето и какъв е пробегът за лично и служебно ползване. С функционалностите на софтуера ни, лесно можете да следите справките за изминати километри и дали се спазват предварително въведените маршрути или крайни точки.

След като вече имате картината за личните и служебни километри, можете да приложите различен модел за ограничаване, намаляване или спиране ползването на автомобила за лични цели. В много фирми е позволено ползването на автомобила и за лични цели. Мениджърско решение е дали горивото за личните километри ще се заплащат от водача на служебния автомобил или ще са за сметка на фирмата.

Приложение

 
Социални мрежи