Email:
office@tracking.bg

Контрол на разходите в автопарка чрез ограничаване на средната и максимална скорост

Скоростта има пряко отношение към разхода на гориво. По тази причина ограничаването на средната скорост до определени граници и намаляване на максималната, ще даде пряк ефект върху намаляването на разхода на гориво.

Каква е средната скорост на автомобилите във вашия автопарк? Без GPS проследяващи устройства в автомобилите, трудно ще отговорите на този въпрос, както и на въпроса: Каква е максималната скорост на всеки автомобил?
В GPS системата ни информацията за максимална скорост за всяко пътуване фигурира в справка Пътен лист. В подобна справка се съдържа и информация за средната скорост на всяко пътуване. След като знаете каква е средната и максимална скорост, можете да вземете съответните административни мерки за тяхното намаляване.

Приложение

 
Социални мрежи