Email:
office@tracking.bg

Контрол на разходите в автопарка чрез уплътняване на използването на автомобилите

До каква степен се използват всички автомобили в автопрака и дали работата, която извършват, е равномерно разпределена между тях? Вижте следният отчет, който можете да получите автоматично от GPS система. Той ви дава едно бързо сравнение и отговаря на въпроса колко километра изминава всеки автомобил.

Сравнението по автомобили за изминатите километри през текущия месец и за календарната година дава доста добра представа колко пътува всеки автомобил. Ако имате автомобили чиито капацитет не се уплътнява, ще разберете от справката в нашия софтуер. Имайки информацията за натоварването на автомобилите, можете да направите преценка, дали са ви необходими такъв брой МПС или можете да свършите работа и с по-малко.

Приложение

 
Социални мрежи