Email:
office@tracking.bg

GPS проследяване за автопарк решения

Тракинг България е експерт в осъществяването на GPS проследяване за коли, лекотоварни автомобили и селскостопански машини. Нашият софтуер предоставя многобройни функционалности за менажирането на автопаркове и лични превозни средства в следните ключови направления:
 • следене в реално време - следите МПС-та в реално време, което позволява незабавно намеса при спешни ситуации или неоторизирани действия;
 • съответствие с регулациите - получавате ежедневни пътни листи по регламента на НАП и следете за превишена скорост на водачите;
 • повишена сигурност - защитете активите си чрез информация за местоположението в реално време и предупреждения за неоторизирани движения, кражби или нарушения, както и паник бутон за спешни случаи;
 • оптимизация на автопарка - следите на разхода на гориво, графика за поддръжка и маршрутите; наблюдавате поведението на шофьорите;
 • повишавате оперативната ефективност - благодарение на данните и автоматизираните процеси, идентифицирате неефективности и подобрявате продуктивността;
 • анализ и докладване на данни - използвайте аналитични инструменти, доклади и персонализирани таблици, за да извличате полезна информация от данните и да вземате обосновани решения;
 • персонализирани решения - имате възможност да разработим уникални функционалности на софтуера за Вашите специфични нужди.
  Запознайте се в детайли с компонентите на нашите уникално софтуерно решение:  

Автоматична програма за електронен пътен лист

Автоматична програма за електронен пътен лист
 • спестявате пари като автоматизирате процеса
 • печелите време за смислени дейности
 • демонстрирате изрядна документация пред НАП
 • фокусирате се на пътуването и преживяванията.
Научете повече

Справка важни събития

Справка важни събития
Страницата е в процес на изграждане.
Научете повече
Освен специализираните решения за конкретни потребителски нужди, софтуерът на Тракинг България предоставя и широк спектър от други полезни функционалности. Благодарение на GPS позициониране, Вие винаги разполагате със следната информация за Вашия автопарк:
 • точно местоположение;
 • история на движението по дата и час;
 • скорост и посока на движението;
 • точно местоположение на спиранията;
 • продължителност на престоите;
 • маршрути и пробези за период от време;
 • информация за нивото на гориво в резервоара;
 • информация за отваряне на капачката на резервоара;
 • състояние на контактен ключ.
Освен това, следящите устройства Ви дават възможност за уникални функционалности като:
 • SOS бутон;
 • връзка с CAN шината на автомобила;
 • следене на специални параметри по избор: врати, моточасове, блокировка на двигател, и др.
 • възможност за монтаж на допълнителни разходомери/нивомери;
 • следене на техническото състояние на МПС-тата.
Софтуерът на Тракинг България Ви дава и следните възможности за контрол на автопарка:
 • разрешавате достъп на шофьорите до превозните средства;
 • следите поведението на шофьорите (превиша скорост и др.);
 • дефинирате обекти и зони по картата и контролирате посещенията в тях;
 • определяте задължителни маршрути на движение и следите за отклонения.
В допълнение, разполагате със следните инструменти за управление и оптимизация на автопарка:
 • модул за следене на винетки, технически инспекции и застраховки;
 • дневни и месечни отчети за дейността на целия автопарк;
 • справки за дейността по автомобили или водачи;
 • справки за важни събития (превишена скорост, каране извън зона/работно време, кражба на гориво и др.);
 • справки за техническото състояние на автомобила.
Не на последно място, от огромно значение е не само каква информация получавате, но и начинът, по който я получавате. Ето защо, софтуерът Ви дава възможност за многобройни кастъмизации и разнообразни потребителски предимства като:
 • достъп от смартфон, таблет, лаптоп или десктоп;
 • приложения за android и iOS;
 • неограничен брой профили за достъп;
 • различни нива на достъп за всеки профил;
 • известия за събития;
 • получаване на справки по имейл;
 • възможност за принтиране и презентиране на справките и отчетите;
 • интеграция с bgERP.
Получавате и 24/7 поддръжка от специалисти и възможност за професионален анализ и консултация от експерти в управлението на автопаркове. Ако всичко това Ви се вижда интересно, няма да повярвате каква е цената! Свържете се с нас за необвързваща консултация, за да открием заедно решение за Вашите уникални нужди!
Приложение

 
Социални мрежи