+359 896 191 288
Login
Приложение No5 към чл. 38 от ЗЕС от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщенияПараметри за качеството на предоставените услуги и обслужване за 2020г.
Мрежа /УслугаПараметърИзмерванеМерна еденицаСтандартизационен документ
Фиксиран Достъп до ИнтернетВреме за първоначално свързване към мрежатаВремето,за което саизпълнени най-бързите 95 % и99% от заявките1 денETSI EG 202 057-1
Процент на заявки, изпълнени до датата, договориране с клиента а когато процента е под 80% - среден брой на дните закъснение след договорената дата99,50%ETSI EG 202 057-1
Фиксиран Достъп до ИнтернетПроцент на жалбите относно коректност на сметкитеСъотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки0,00%ETSI EG 202 057-1
Фиксиран Достъп до ИнтернетПостигната скорост на предаване на данниМаксимална постигната скорост на предаване на данни100 000 kbit/sETSI EG 202 057-4
Минимална постигната скорост на предаване на данни4 000 kbit/sETSI EG 202 057-4
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни40 000 kbit/sETSI EG 202 057-4
Фиксиран Достъп до ИнтернетКоефициент на неуспешните опити за предаване на данниПроцент на неуспешните опити за предаване на данни0,01%ETSI EG 202 057-4
Фиксиран Достъп до ИнтернетЗакъснение при предаване на данниСредна стойност на закъснението при предаване на данни1msETSI EG 202 057-4
Стандартно отклонение на закъснението+/- 1msETSI EG 202 057-4