Email:
office@tracking.bg

Условия

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА WWW.TRACKING.BG

Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между Tracking.bg и всяко физическо лице наричано за краткост по-долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите и информацията, предоставени от Tracking.bg. Осъществявайки достъп до уеб сайта на Tracking.bg, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

Съдържанието (текст и мултимедийни елементи) на уеб страниците на Tracking.bg е със защитени авторски права. Въпросните текст и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на Tracking.bg и/или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт. Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, като е необходимо да бъде цитиран източникът.

ТОЧНОСТ И ИСТИННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Tracking.bg не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Tracking.bg си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Tracking.bg се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители или други лица извън Tracking.bg, принадлежат на автора си. Tracking.bg не носи отговорност за тяхната истинност и коректност. Ако забележите несъответствие, грешка, обида, непотвърдена информация, както и други подобни грешки, моля сигнализирайте на адрес office@tracking.bg.
Информация, както и документи, предоставени на разположение чрез сайта, не могат да бъдат считани като автентично възпроизвеждане на официални текстове. За единствено автентични се считат текстове, публикувани в Официалният раздел на сайта. В случай на разлика между електронната версия и печатния текст, за достоверен се счита единствено официалният отпечатан текст заверен със сответните реквизити – подпис, печат, изх. №, и др.

ГАРАНЦИИ

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Tracking.bg не е отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Tracking.bg е била предупредена за вероятността за такива вреди.

ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Сайтът на Tracking.bg е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Tracking.bg и този уеб сайт.

ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Tracking.bg и разработчиците на интернет сайта са собственици на идеята и всички приложения и модули на сайта www.tracking.bg . Автор на всички публикации и материали в сайта е Tracking.bg. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: office@tracking.bg, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.
Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Tracking.bg и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.
При използването на материали от интернет страниците на сайта www.tracking.bg , медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго.

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБ СТРАНИЦИ И САЙТОВЕ

С цел да улесни достъпа Ви Tracking.bg може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Tracking.bg няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

ЗАБРАНЕНА И НЕПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

Потребителят няма право да събира информация от сайта на Tracking.bg ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновенността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители.

ПРОМЯНА НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Tracking.bg си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Правилата за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта на Tracking.bg и унищожите материалите, които сте “свалили”, принтирали или по какъвто и да е начин запазили от сайта.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА WWW.TRACKING.BG

Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между Tracking.bg и всяко физическо лице наричано за краткост по-долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите и информацията, предоставени от Tracking.bg. Осъществявайки достъп до уеб сайта на Tracking.bg, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

Съдържанието (текст и мултимедийни елементи) на уеб страниците на Tracking.bg е със защитени авторски права. Въпросните текст и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на Tracking.bg и/или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт. Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, като е необходимо да бъде цитиран източникът.

ТОЧНОСТ И ИСТИННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Tracking.bg не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Tracking.bg си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Tracking.bg се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители или други лица извън Tracking.bg, принадлежат на автора си. Tracking.bg не носи отговорност за тяхната истинност и коректност. Ако забележите несъответствие, грешка, обида, непотвърдена информация, както и други подобни грешки, моля сигнализирайте на адрес office@tracking.bg. Информация, както и документи, предоставени на разположение чрез сайта, не могат да бъдат считани като автентично възпроизвеждане на официални текстове. За единствено автентични се считат текстове, публикувани в Официалният раздел на сайта. В случай на разлика между електронната версия и печатния текст, за достоверен се счита единствено официалният отпечатан текст заверен със сответните реквизити – подпис, печат, изх. №, и др.

ГАРАНЦИИ

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Tracking.bg не е отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Tracking.bg е била предупредена за вероятността за такива вреди.

ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Сайтът на Tracking.bg е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Tracking.bg и този уеб сайт.

ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Tracking.bg и разработчиците на интернет сайта са собственици на идеята и всички приложения и модули на сайта www.tracking.bg . Автор на всички публикации и материали в сайта е Tracking.bg. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: office@tracking.bg, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Tracking.bg и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. При използването на материали от интернет страниците на сайта www.tracking.bg , медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго.

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБ СТРАНИЦИ И САЙТОВЕ

С цел да улесни достъпа Ви Tracking.bg може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Tracking.bg няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

ЗАБРАНЕНА И НЕПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

Потребителят няма право да събира информация от сайта на Tracking.bg ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновенността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители.

ПРОМЯНА НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Tracking.bg си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Правилата за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта на Tracking.bg и унищожите материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от сайта.

Приложение

 
Социални мрежи